ABOUT US

95567899c71fd4abb85a69d2247e4873006238eaf97487051a486ec8d6a9d81e2f2268fb50e1e79ca314c7fbf9a17d100dfa132689b1ccc3ed9a27869fae792981fbcbcd685cd9800edbd157581c075045e02516eb5d51f99d9e0d3bf58fdf76

 

 

 

 

 

 

Բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող Yerevan Mobile խանութ հիմնվել է 2006 թվականին:

Yerevan Mobile խանութներում գնորդներին առաջարկվում է բջջային հեռախոսների լայն տեսականի` մատչելի գներով և մեկ տարվա երաշխիքով,մենք նաև համագործաքցում ենք բանկերի հետ ունենք ապառիկ վաճաաք: